Wij zijn er voor jou

Wat we doen

Care Express levert geïntegreerde specialistische jeugdhulp aan jongeren van 12 tot 23 jaar met ernstige problemen op meerdere leefgebieden. Zoals schulden, problemen thuis of met politie en justitie of psychische problemen. We werken out of the box en zijn laagdrempelig.

Geïntegreerde specialistische jeugdhulp

De behandeling en begeleiding van Care Express bestaat uit:

  • Diagnostiek
  • Specialistische behandeling onder andere Cognitieve gedragstherapie, Signs of Safety en Relationele gezinstherapie
  • (Gezins)coaching / begeleiding
  • Onderwijs gerelateerde vragen

Vertrouwensband

In de eerste plaats investeren wij in onze relatie met de jongeren. Dat doen we door onbevangen het gesprek aan te gaan, zonder vooroordelen. Dat kan op kantoor bij de Care Express zijn, maar ook op een plek waar de jongere zich thuis voelt.

De vertrouwensband die zo ontstaat, zorgt ervoor dat de meeste jongeren worden gemotiveerd om de behandeling te starten. Ook wanneer zij het vertrouwen in andere hulpverlening hebben verloren.

Doelen stellen en problemen aanpakken

Op basis van de problemen worden doelen gesteld. We werken oplossingsgericht, zodat de doelen ook echt haalbaar zijn. Samen met de coach werken de jongeren naar deze oplossingen toe.

Dat begint met praktische problemen, waarna er ruimte ontstaat om te werken aan de problemen die aan de basis staan van de klachten.

En als de jongeren dat willen, betrekken we het gezin en de omgeving daarbij. Vrienden, familie of klasgenoten kunnen een belangrijke rol spelen in de behandeling. 

Lange adem

Na enkele maanden bekijken we wat voor effect de behandeling heeft. We zijn vasthoudend en hebben de lange adem die nodig is om echte verandering te realiseren. We doen wat werkt, zodat de jongeren weer grip op hun leven krijgen.

Protocollen en wet- en regelgeving

Care Express werkt volgens de wet- en regelgeving en alle protocollen die gelden in de jeugdhulpverlening en jeugd GGZ. Daarbij nemen we altijd de privacy van de jongeren in acht en respecteren hun grenzen.

Vragen over aanmelding of meer weten over onze werkwijze? Bel ons gerust!