Wij zijn er voor jou

Onderwijs 

Het gaat niet lekker op school

Wanneer jongeren problemen hebben, kan dit op school tot uiting komen. Slechte cijfers, spijbelen, agressie of zelfs schoolverlaten kunnen een uiting zijn van grotere problemen.

Care Express is de specialist voor geintegreerde jeugdhulp aan jongeren van 12 tot 23 jaar met meervoudige problematiek.

Vertrouwensband

Onze werkwijze is gebaseerd op het opbouwen van een vertrouwensband. Wij investeren in de relatie met de jongeren en gaan naar ze toe. Zo kunnen we de meeste jongeren motiveren om aan hun problemen te werken.

Als de jongere dat wil, betrekken we ook de omgeving erbij. Vrienden, familie en de school kunnen een belangrijke rol spelen in het oplossen van hun problemen.

Doen wat werkt

Bij de Care Express staat de jongere voorop. We doen wat werkt, zodat de jongeren weer grip op hun leven krijgen. Wij bieden onder andere diagnostiek, onderwijszorg, hulp bij onderwijs gerelateerde vragen, specialistische behandeling en (gezins)coaching.

Vragen of overleg?

Meer weten over wat we voor scholen kunnen betekenen of overleggen over een leerling? Neem gerust contact op met Care Express! Voor een succesvolle behandeling is een goede aanmelding en duidelijkheid over financiering belangrijk. Bij twijfel of vragen, bel gerust.