Wij zijn er voor jou

Onderwijs 

Het gaat niet lekker op school

Wanneer jongeren problemen hebben kan dit ook op school tot uiting komen. Slechte cijfers, spijbelen, agressie of zelfs schoolverlaten kunnen een uiting zijn van onderliggende problemen. Wij werken in samenwerking met de jongeren, hun systeem en school en leerplicht om stappen te zetten die passen bij alle betrokken partijen.

Vertrouwensband

Onze werkwijze is gebaseerd op het opbouwen van een vertrouwensband. Wij investeren in de relatie met de jongeren en hun systeem en passen onze aanpak hier op aan. Zo trachten we jongeren te motiveren om aan hun problemen te werken en deze bespreekbaar te maken.

Vragen of overleg?

Meer weten over wat we voor scholen kunnen betekenen of overleggen over een leerling? Neem gerust contact op met Care Express! Voor een succesvolle behandeling is een goede aanmelding en duidelijkheid over financiering belangrijk. Bij twijfel of vragen, bel gerust.