Wij zijn er voor jou

Lokale teams

Care Express is de specialist voor geïntegreerde specialistische jeugdhulp aan jongeren van 12 tot 23 jaar met meervoudige problematiek op verschillende leefgebieden. Onze werkwijze is gebaseerd op het maken van echt contact om een persoonlijke band op te bouwen.

Aansluiten op lokale teams

Onze professioanls besteden aandacht aan zorgcontinuïteit door te sluiten op lokale teams, WMO en zorgverzekeraars. Onze geïntegreerde specialistische jeugdhulp bestaat uit:

 • Diagnostiek
 • Specialistische behandeling met verschillende therapievormen onder andere
  • cognitieve gedragstherapie
  • traumatherapie
  • psychomotore therapie
  • agressieregulatie
  • psychotherapie
  • Signs of Safety
  • relationele gezinstherapie
  • oplossingsgerichte therapie
 • (Gezins)coaching / begeleiding
 • Onderwijs gerelateerde vragen
 • Handelingsgericht advies op maat

Brede expertise

Binnen de Care Express is een breed aantal expertises vertegenwoordigd. Door onze aanpak achterhalen we de problemen die aan de basis staan van de klachten.

Wanneer we te maken krijgen met problematiek die buiten onze specialisaties valt, dan zetten we expertise van buiten de Care Express in. Daarvoor beschikken we over een netwerk van professionals. 

Aanmelden jongeren

Wij proberen jongeren snel in behandeling te nemen. Helaas lukt dat niet altijd. Kijk bij onze vestigingen of er een wachttijd is.

Om de behandeling te starten zijn een goede aanmelding en een duidelijke verwijsbrief belangrijk voor ons. Twijfelt u wie u bij ons kunt aanmelden of heeft u andere vragen, bel dan gerust!