Wij zijn er voor jou

Kwaliteit

We werken met een op ISO gebaseerd kwaliteitssysteem. Dit betekent dat we doorlopend toetsen binnen de Care Express vestigingen.

Een extern bureau en wijzelf toetsen of we ons aan de landelijk geldende afspraken, wetten en regels houden. En met name toetsen of de kwaliteit van onze dienstverlening een meerwaarde oplevert voor onze cliënten. Toetsen of het onze cliënten daadwerkelijk wat oplevert.

De Care Express doet er alles aan om een goede behandeling te garanderen. Daarom werken we volgens de wetten, regels en alle protocollen die gelden in de jeugdhulpverlening en jeugd GGZ.

We maken duidelijk wat we doen en op welke manier. Daarbij houden we ons altijd aan de regels voor privacy en persoonsbescherming. Zo geven wij alleen na overleg gegevens aan derden. Onze financiële gegevens en jaarverslagen zijn voor iedereen in te zien.