Wij zijn er voor jou

Huisarts

Care Express is de specialist voor geïntegreerde specialistische jeugdhulp aan jongeren van 12 tot 23 jaar met meervoudige problematiek op verschillende leefgebieden. Onze werkwijze is gebaseerd op het maken van echt contact om een persoonlijke band op te bouwen.

Jongeren koppelen wij aan een coach en bieden wij hulp op maat. Zo pakken we uiteenlopende problemen aan, zoals thuiszitters, schoolverlaters zonder diploma, schulden, problemen thuis, psychische problemen of problemen met politie en justitie.

Geïntegreerde specialistische jeugdhulp

De behandeling en begeleiding van Care Express bestaat uit:

 • Diagnostiek
 • Specialistische behandeling met verschillende therapievormen onder andere
  • cognitieve gedragstherapie
  • traumatherapie
  • psychomotore therapie
  • agressieregulatie
  • psychotherapie
  • Signs of Safety
  • relationele gezinstherapie
  • oplossingsgerichte therapie
 • (Gezins)coaching / begeleiding
 • Onderwijs gerelateerde vragen
 • Handelingsgericht advies op maat

Vertrouwensband

Door een vertrouwensband op te bouwen, worden de meeste jongeren gemotiveerd om de behandeling te starten. Ook wanneer zij het vertrouwen in andere hulpverlening hebben verloren. Op basis van de hulpvraag, stellen we doelen waar we samen naartoe werken. Als de jongeren dat willen, betrekken we het gezin en de omgeving daarbij.

Brede expertise

Binnen de Care Express is een breed aantal expertises vertegenwoordigd. Door onze aanpak achterhalen we de problemen die aan de basis staan van de klachten. Wanneer we te maken krijgen met problematiek die buiten onze specialisaties valt, dan zetten we expertise van buiten de Care Express in.

Daarvoor beschikken we over een netwerk van professionals. Daarnaast besteden we aandacht aan zorgcontinuïteit door aansluiting op lokale teams, WMO en zorgverzekeraars.

Aanmelden

Wij proberen jongeren snel in behandeling te nemen. Helaas lukt dat niet altijd. Kijk bij onze vestigingen of er een wachttijd is.

Om de behandeling te starten zijn een goede aanmelding en een duidelijke verwijsbrief belangrijk voor ons. Twijfelt u wie u bij ons kunt aanmelden of heeft u andere vragen, bel dan gerust !