Wij zijn er voor jou

Specialistische jeugd GGZ en jeugdhulp

Specialistische jeugd GGZ en jeugdhulp

Care Express is een kleinschalig multidisciplinair team voor jongeren (en hun omgeving) van 12 tot 23 jaar met uiteenlopende problemen op verschillende leefgebieden.

Na de intake koppelen we de jongere en het gezin aan een vast contactpersoon. Dit kan een behandelaar zijn, een coach, een (systeem)therapeut of een psychiater. Dit hangt af van de hulpvraag van de jongere en het gezin.

De match tussen de contactpersoon en de jongere is voor ons prioriteit.

Wij volgen de wensen en het tempo van de jongere en het gezin. 

Overgang 17 naar 18 jaar

De overgang van jongeren van 17 naar 18 is in algemene zin al een spannende periode. De Care-Express onderscheid zich hierin dat we ook na 18 jaar de zorg kunnen continueren.